Tuesday, August 17, 2010

Sexting

Sexting
Sexting: Banta sa Moralidad ng Kabataan

Sex... text---- Sexting. Ang mga kabataan hindi lang pala lulong sa alak at sigarilyo, o sa mga online games kundi, sa sext- on- text o pakikipag- usap sa text ng nmga malalaswang salita. Na sa murang pag- iisip ay hindi aakalaing makagagawa ng mga ganoong bagay.

Ayon sa mga balitang internasyonal, maraming kabataan ngayon ang nagpapasahan ng mga malalaswang larawan sa pamamagityan ng cellphone. Dahil na rin sa modernisasyon at impluwensiya ng ibang bansa nagiging "liberated" na din ang mga kabataan sa Pilipinas.DIto pumapasok ang moral decadence o pagbaba ng moralidad ng isang tao.

Bunga nito, maaaring matuloy sa hindi magandang resulta at sumabak ang kabataan sa maagang pag- aasawa.O kung hindi naman ay pagiging adik sa sex. Ang birhenidad ay sagrado at hindi dapat ipagwalang bahala. Ito lang ang maipapamana ng mga kababaihan sa kanilang magiging asawa.

Pero bakit nga ba dumaraan ang mga kabataang nahuhumaling sa ganitong klase ng gawain? Sino ba ang may pagkukulang? O sadtyang naiimpluwesiyahan lang tayo ng makabagong panahon. Ang masama pa dito ay ito ang nagtutulak sa atin sa kapahamakan.

Tayong mga kabataan bilang pag- asa ng bayan ay dapat nating pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay-bagay na mas makabubuti para sa atin. At bilang Kristyano, Panatilihin nating malinis ang ating dignidad at karapatdapat sa mata ng Diyos

No comments:

Post a Comment