Tuesday, August 17, 2010

Cybersex: May Kita na, Madami Pang Nakikita

ni Manuel Nucum

Magsimula muna tayo sa depinisyon ng cybersex upang mas mabigyan natin ng linaw at mas maunawaan natin ang mga nakasaad sa paksa.At bilang panimula, ang cybersex ay napakasensitibong usapin na sumasaklaw sa iba pang uri ng diskusyon na maaaring makaapekto sa bawat indibidwal depende sa kanilang kultura’t paniniwala.At sa pinakasimpleng depinisyon nito, ito ay produkto ng modernong teknolohiya na binubuo ng iba’t ibang uri ng representasyon ng pagtatalik na ipinalalabas sa tinatawag na audio-visual na kasangkapan na tanging matatanda lamang, may asawa man o wala ang synag makakakuha ng mga benepisyo na dulot nito.
Sa pag-uunawa sa salitang “cybersex” at kung paano ito nagaganap, marapat lamang na mabigyan natin ng pansin ang istruktura at ang daloy ng mga kaganapan na pumapaloob dito.Maipapakita ito sa representasyong “ribbon” na kung saan ang kanang parte ay ang audience o ang taong tumatangkilik nito at ang kaliwang parte naman ay ang aktor o taong gumagawa ng akto sa harap ng kamera o maaari nama’y nabibiktima ng mga eskandalo.Distributor naman ang “nagtitirintas” ng ribbon sapagkat nagiging possible ang daloy ng proseso dahil sa pagpapalaganap nya ng mga audio-visual na materyales, ang pumapagitna sa ribbon.Sa medaling salita, pumapaloob sa isang cybersex ang tatlong indibidwal.Ang audience, actor at ang distributor idagdag na ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagbubuo ng daloy nito.Ang audio-visual na materyales (computer, cellphone, MP4 player, DVD player, PSP, compact disc, malalaswang imahen ng mga comic at magazine atbp.)
Ngayong naipaliwanag na ang kahulugan ng salitang cybersex, gumawi naman tayo sa pinakapaksa ng akdang ito.Ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa bagay na tinatawag na cybersex o sa maikling salita child pornography.
Napakalaki ng epekto ng pag kahumaling ng mga kabataan sa cybersex maging ang paggamit sa kanila bilang mga aktor ng mga malalaswang palabas.
Una, apektado ang sikolohikal na kahulugan ng isang kabataan. Addiction o sobrang pagkahumaling (audience), pagiging agresibo (audience), trauma (actor) at kakulangan ng sosyal na pakikisalamuha (audience at actor) ang mga posibleng maging epekto ng pagtangkilik ng kabataan sa cybersex.Sa kaso naman ng child pornography, idagdag pa ay ang kawalan ng dignidad lalo na sa kababaihang karamiha’y nabibiktima nito.
Pangalawa, apektado ang pisikal na kahulugan ng kabataan.Hindi inaasahang pagbubuntis ng mga kabataang babae (actor o audience), pagkawala ng disiplina sa sarili (actor at viewer) at ang posibleng pagkakaroon ng STI o Sexually Transmitted Injection kagaya ng AIDS, hepatitis at iba pa sa murang edad ng ilan pa sa mga posibleng epekto ng cybersex sa kabataan.
At pangatlo, nawawalan ng maayos na karapatan ang bawat kabataang sangkot sa child trafficking na kung saan ginagamit ang bata sa anumang pinagkakakitaang bagay tulad ng pagbebenta at pagluluwas sa mga ito.Isa pang halimbawa ay ang puwersahang paggawa ng akto sa harap ng kamera idagdag pa ang pagmamaltrato at eskandalo.
Noong ika-17 ng Nobyembre 2009, inaprubahan ni Dating Pangulong Arroyo ang Anti-Child Pormography Act (ACPA) na nakapaloob sa Republic Act No.9775.Isinasaad nito na karapatan ng bawat kabataan na maprotektahan sila laban sa mga mapanuksong palabas at paggamit sa kanila bilang mga pormographic performers na nakakasama ng lubusan sa kabuuang pagkatao ng isang kabataan.
Ang mga kilalang organisasyon kagaya ng UNICEFF, Anti-child Pormography Alliance (ACPA), Akap Bata Philippines, Stairway Foundation, Council for the Welfare of Children, PREDA Foundation, Share A Child Movement, at Kabataan Consortium ay nagkaisa para sa Action Speaks Louder than Words Campaign na layong ipasa at aprubahan ang Bill sa Senado. (MAkikita sa imahen sa itaas ang simbolo ng kanilang kampanya.)
Hindi natin maipagkakaila na malaki ang naitutulong ng mga makabagong teknolohiya sa ating pang araw-araw na buhay.Kamakailan lang, iginawaran ng Nobel Peace Price ang internet bilang isa sa mga pinakamahalagang imbensyon ng ating panahon.Subalit hindi natin maipagkakaila na ang internet din ang nagdadala ng samu’t saring negatibong bagay at mga malalaswang panoorin na sa katunayan pa nga ay bunga ng kasamaan ng tao.Bagay na nakakaapekto sa pamumuhay ng bawat tao bata man o matanda.
Masaklap na malaman ng isang magulang ang matagal nang nangyayari sa kanyang anak.Walang malay na inaabuso at ang mas di katanggap-tanggap ay pinagkakatiwalaan pa ng mga malulupit na photographers.Oras na upang tanggalin ang pagpapahirap sa mga kabataan.Simulan natin sa ating sarili.Iwasan natin ang pagtangkilik sa mga pornograpiya.Burahin natin ang mga ito sa ating mga computers, cellphones, DVD players at iba pang audio-visual na materyales.Ibigay natin sa mga kabataan ang kanilang karapatan sapagkat sila ang siyang susunod na mamuuno ng ating bansang Pilipinas.

No comments:

Post a Comment